Veteran Bazar (Back to Homepage)


Burzy - Informace


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
BURZA CHOTUSICE 5.9.2020 – burza u „bazénku“

Vzhledem k situaci ohledně předpisů a nařízení v souvislosti s Covid 19 dojde již 4.9.2020 k slavnostnímu zahájení provozu „bazénku pro batole“, neboť otevřením této skoro plovárny se dostáváme do režimu kde platí že: v zařízení se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům.
Při rozloze cca 15 ha tedy tento požadavek hravě splníme, neb 15 000 lidí tu ještě na burze nikdá nebylo.

Nicméně je důležité, by VŠICHNI dodržovali níže uvedené podmínky:

Podmínky pro prodejce na burze Chotusice

Každý provozovatel prodeje (prodejce) musí mít u svého prodejního místa dezinfekční prostředky a rukavice pro příjem plateb v hotovosti a při kontaktu se zbožím. Prodejci jsou povinni dodržovat mezi sebou odstup minimálně 2 metry. (Pokud někdo z prodejců zapomene desinfekční prostředky doma, bude zde přímo na místě autorizovaný výrobce tyto prostředky prodávat.)

Podmínky pro návštěvníky na burze Chotusice

Návštěvníci jsou tímto informováni a nabádáni k dodržování odstupu 2 metry od sebe.


Poznámka pod čarou – prosíme všechny potencionální návštěvníky – sledujte sdělovací prostředky, neb nikdo neví, zda do 5.9.2020 nedojde zase k nějakému brutálnímu omezení pohybu obyvatel ČR...

Doufejme, že vše proběhne v klidu a v pohodě.
Za Veteran Bazar a Muzeum
Jeřábek Pavel
www.oldtimer.czaktuální snímek - 20s obnovení
Časosběr – 5.11.2011
Burzy 2020

Termíny konání (vždy v sobotu): 7.3.2020, 6.6.2020 zrušeno, 25.7.2020 zrušeno, 5.9.2020, 7.11.2020, 12.12.2020
1. Informace pro návštěvníky (PDF)
2. Informace pro prodejce (PDF)
3. Informace pro zájemce o předplatné (PDF)
4. Informace pro prodejce předplatitele (PDF)
5. Plakát

Plakát (3 MB)

Mapa Chotusice
Vintage Bikes | Vintage Cars | Next Machines | Swap meets
Wanted | Photo gallery | What is it ? | Private
Burzy - informace

VETERAN BAZAR & MUZEUM
Chotusice near Čáslav, 80 km from Prague
Postcode 285 76, Phone & Fax : +420 327 399248
CZECH REPUBLIC
veteranbazar@cmail.cz